Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Новороздільська територіальна громада

Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)


Ідентифікатор послуги: 00509

Повна назва: Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)

Інформація про послугу: У разі якщо у вас закінчується термін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або у разі зміни персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, стать), або у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо), або за бажанням (з метою уточнення персональних даних, про дубльованих літерами латинського алфавіту, зміни від цифрованого образу обличчя особи тощо) ви можете обміняти таке посвідчення у будь-якому сервісному центрі МВС. Водночас посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території України.

Строк: Вартість послуги включає сплату бланкової продукції: 5 днів (календарні)

Вартість: Вартість послуги включає сплату бланкової продукції: 243.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Вартість послуги включає сплату бланкової продукції

Адміністративний збір: 243.0 UAH / 243 UAH /

Строк надання: 5 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто; online: https://bit.ly/3ftu7ig

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява встановленого зразка
 • Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
 • Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
 • Наявне посвідчення водія
 • Документ, що підтверджує зміну персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, стать тощо)
 • Платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату за бланкову продукцію або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі
 • Дійсна на дату подання документів медична довідка встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (під час воєнного стану не подається)

Умови і випадки надання

Посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території України. Замінити його можливо після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, де немає бойових дій.Під час воєнного станудля обміну або для відновлення посвідчення водія:- водіям не потрібно подавати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;- сервісні центри МВС здійснюють обмін посвідчення водія та надають перевагу тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони;- подати заяву можна звернувшись безпосередньо до відкритого сервісного центру МВС, який наразі відновив надання послуг.Через електронний кабінет водія або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал Дія).Перелік сервісних центрів МВС, які відновили свою роботу, можна дізнатися на сайті Головного сервісного центру МВС: https://www.hscmvs.com/У разі особистого звернення додається документ, що посвідчує особу заявника. Таким документом є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або посвідка на постійне проживання, або посвідка на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. Також документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану може бути єДокумент (постанова КМУ №248 від 10.03.2022 р.)Важливо зазначити, що обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. У разі, якщо такі порушення були, громадянин обмінює своє посвідчення водія на постійне лише після складення практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складення теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки. Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.У разі коли відцифрований образ обличчя водія міститься в Єдиному державному реєстрі МВС (посвідчення водія видавалося після 01 січня 2013 року), Єдиному державному демографічному реєстрі, обмін посвідчення водія та отримання його після втрати чи викрадення здійснюється також із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС або Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка.


Результати та способи отримання результату
 • Видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом
 • Видача листа з обґрунтуванням причин відмови у видачі посвідчення водія
 • Строк та вартість надання послуги

  Вартість послуги включає сплату бланкової продукції

  Адміністративний збір: 243.0 UAH / 243 UAH /

  Строк надання: 5 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • У разі подання суб’єктом звернення документів через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відмова надається в разі, коли: у Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія; у поданих суб’єктом звернення документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка); не прикріплено копію (фотокопію) медичної довідки, придатної для візуалізації та сприйняття людиною її змісту (у разі отримання посвідчення водія кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку); установлено факт тимчасового обмеження суб’єкта звернення в праві керування транспортними засобами; виявлено невідповідність відомостей щодо медичної довідки встановленого зразка, наведених суб’єктом звернення в заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відомостям, зазначеним у довідці, пред’явленій під час отримання посвідчення водія, а також у разі наявності обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, відомості щодо якої наведені в заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка; якщо за обміном посвідчення водія звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку
  • Вчинення суб’єктом звернення протягом двох років з дня видачі вперше посвідчення водія трьох і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху або визнання суб’єкта звернення винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України, без застосування до нього позбавлення права на керування транспортними засобам
  • Коли в поданих суб’єктом звернення документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)
  • Документи подані не в повному обсязі
  • У разі подання суб’єктом звернення документів через електронний кабінет водія, відмова надається в разі, коли: у Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному демографічному реєстрі відсутній відцифрований образ обличчя водія; у поданих суб’єктом звернення документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка); до електронної заяви суб’єкт звернення не прикріпив або прикріпив не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту, документи, внаслідок їх низької якості; під час перевірки інформації про суб’єкта звернення за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в документах, що додаються до електронної заяви; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електронна копія (фотокопія) оригіналу якої була додана до заяви (крім випадків отримання посвідчення водія кур’єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв’язку); установлено факт тимчасового обмеження суб’єкта звернення в праві керування транспортними засобами; під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електрона копія (фотокопія) оригіналу якої була додана до заяви; якщо за обміном посвідчення водія звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку
  • Подання документів, що містять недостовірні відомості

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про дорожній рух" Стаття 15
  • Закон України "Про адміністративні послуги" Стаття 5
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 29
  • Постанова КМУ від 25.03.2022 №360 "Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами в період дії воєнного стану на території України або окремих її місцевостях"
  • Постанова КМУ від 08.05.1993 №340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" пунки 5.1, 24-29
  • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 11 Переліку
  • Постанова КМУ від 16.09.2020 №844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" пункт 48 Переліку
  • Наказ ЦОВВ від 07.12.2009 №515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія" пункт 1.3