Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Новороздільська територіальна громада

Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів


Ідентифікатор послуги: 00167

Повна назва: Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Інформація про послугу: Перевезення небезпечних вантажів, які згідно з ДОПНВ належать до вантажів підвищеної небезпеки, територією України здійснюються за наявності погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України. Для отримання зазначеного погодження необхідно подати заяву на отримання адміністративної послуги до відповідного Центру надання адміністративних послуг.

Строк: 10 днів (робочі); Термінове надання: 5 днів (робочі)

Вартість: 95.0 UAH; Термінове надання: 190.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 95.0 UAH / 95 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Термінове надання

Адміністративний збір: 190.0 UAH / 190 UAH /

Строк надання: 5 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Національна поліція України
 • Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про погодження маршруту руху транспортного засобу
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Копія наказу (договору) щод призначення уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами
 • Копія дозволу на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї
 • Інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)
 • Копія квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження
 • Інформацію про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
 • Інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка В до ДОПНВ (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)

Умови і випадки надання

Підставою для одержання адміністративної послуги є звернення перевізника (суб’єкт перевезення небезпечних вантажів) або уповноважена ним особа щодо отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:1) подання повного комплекту документів, необхідного для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів до центру надання адміністративних послуг;2) перевірка поданих одержувачем послуги документів;3) направлення документів до уповноваженого підрозділу Національної поліції України;4) оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;5) унесення даних до єдиної інформаційної системи МВС;6) видача заявникові погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.У разі подання заяви представником перевізника
подається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.На випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
податься інформація про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. За необхідності подається копія дозволу на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією.Погоджені Національною поліцією України маршрути руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, строк дії яких закінчився, дійсні під час дії воєнного стану в Україні та протягом дев'яноста днів з дня його припинення або скасування.На час воєнного стану в Україні адміністративна послуга надається Департаментом патрульної поліції та його територіальними (відокремленими) підрозділами у регіонах де не ведуться активні бойові дії.


Результати та способи отримання результату
 • Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 95.0 UAH / 95 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 190.0 UAH / 190 UAH /

  Строк надання: 5 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.
  • Подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про дорожній рух" стаття 53-1
  • Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" стаття 1
  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1
  • Закон України "Про адміністративні послуги" статті 8-11
  • Закон України "Про Національну поліцію" пункт 13, стаття 23
  • Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб" пункт 1
  • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 5
  • Постанова КМУ від 01.06.2002 №733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" стаття 1
  • Постанова КМУ від 04.06.2006 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" пункт 1
  • Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 "Про Правила дорожнього руху" пункт 22,5
  • Наказ ЦОВВ від 17.03.2022 №194 Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стан в Україні пункт 4
  • Наказ ЦОВВ від 04.08.2018 №656 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів" пункт 2 розділ 3