Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Новороздільська територіальна громада

Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


Ідентифікатор послуги: 01645

Повна назва: Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Інформація про послугу: Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором.

Строк: 7 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 7 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява у довільній формі
 • Акт про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Висновок про відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища виданий суб’єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством
 • Висновок про відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища виданий суб’єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.
 • Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації
 • Для машин, які реєструються вперше: - декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62; - сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367; - сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, - для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367
 • Документи, що підтверджують право власності, або правомірність використання машини – оригінал. Документами, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, можуть бути будь-які з нижченаведених (оригінали або завірені в установленому порядку копії): - акт приймання-передачі (оригінал) машини, виданий підприємством-виробником машини, чи складових частин, що мають ідентифікаційні номери; - митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше; - рішення суду або його копія, завірена в установленому порядку; - договір купівлі-продажу, міни, дарування, договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном, заповіт;- свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя;- рішення уповноваженого органу про відчуження машин; - рішення зборів співвласників (витяг з протоколу) про надання повноваження особі представляти інтереси співвласників, засвідчена в установленому порядку згода співвласників, якщо машина перебуває у власності кількох осіб (співвласників) та реєструється за одним із них; - рішення господарського товариства для машини, що повертається особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства та реєструється за нею; - згода батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка засвідчується нотаріально, для машини, що належить неповнолітній або малолітній особі та реєструється за такою особою; - документи, що підтверджують правомірність придбання основних складових частин (вузлів і агрегатів) (накладна, довідка-рахунок тощо), необхідних для складення машини, якщо машина переобладнана або самостійно складена.
 • Документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальним органом Держпродспоживслужби.
 • Документ, що підтверджують використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або право власності на земельну ділянку чи на користування нею, в разі реєстрації машини за її місцезнаходженням (у разі потреби).
 • Документ, що посвідчує уповноважену особу власника та його повноваження (у разі потреби), а при зверненні фізичної особи, уповноваженої в установленому порядку власником машини здійснювати реєстрацію та зняття з обліку машини, обов'язково подається довіреність або її копія, завірена в установленому порядку.
 • Засвідчена в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).
 • Інші документи у випадках, визначених Порядком реєстрації, в залежності від особливостей реєстрації визначених пунктом 8 Порядку реєстрації: - згода співвласників машини на її реєстрацію за одним із співвласників; - договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у спільній частковій власності, згода співвласників, яка засвідчується в установленому порядку, рішення загальних зборів підприємства про затвердження переліку майна пайового фонду, яке використовується власниками майна, акт прийняття-передачі машини; - засвідчене в установленому порядку рішення господарського товариства щодо повернення машини, особі у зв'язку з її виходом з товариства; - документи, що підтверджують правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів), необхідних для складення машин, акт про присвоєння ідентифікаційного номера, висновок про відповідність – для реєстрації самостійно складених або переобладнаних машин; - номерний знак «Транзит».
 • Копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи)
 • Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше
 • Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі)

Умови і випадки надання

Нові машини, які не зареєстровані територіальними органамиДержпродспоживслужби, реєструються післяїх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місцеогляду власник узгоджує з державним інспектором в області, мм. Києві, Севастополі або в районі.Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються післяотримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведенняобстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів ісупровідних документів на предмет фальсифікаціїза встановленою Мінекономіки формою.Реєстрація машин здійснюється після перевірки підрозділамитериторіальних органів Держпродспоживслужби наявності обтяженьмашин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.Реєстрація машин, які перебувають у податковій заставі, заставі,під арештом або є предметом іншого обтяження, проводиться виключноза умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.Власники, крім суб'єктів господарювання, визначених упідпункті 5 пункту 8 Порядкувідомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів,самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських дорожньо-будівельних і меліоративних машин,сільськогосподарської техніки, інших механізмів зобов'язані зареєструвати втериторіальному органі Держпродспоживслужби машину протягом 10 дібвід дня придбання, митного оформлення або виникнення іншихобставин, що є підставою для реєстрації. Строк реєстрації можебути продовжений територіальним органом Держпродспоживслужби уразі неможливості власника своєчасно її провести у зв'язку зхворобою, відрядженням чи з інших причин.Причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів іприрівняних до них машин) та інвентар, яким присвоєноідентифікаційні номера, реєструються за бажанням власників.Машина реєструється протягом семи днів на підставізареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заявивласника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, щододаються до заяви, подані у повному обсязі.


Результати та способи отримання результату
 • Номерний знак
 • Видача свідоцтва про реєстрацію машин
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 7 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Документи оформлено з іншими порушеннями закону
  • Документи викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову
  • Документи подані не в повному обсязі
  • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста
  • Подано документи, копії яких не засвідчені в установленому порядку
  • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені, або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів).
  • Машина не має ідентифікаційного номера
  • В інших випадках передбачених законом
  • Машина не знята з обліку попереднім власником в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Постанова КМУ від 08.07.2009 №694 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
  • Наказ ЦОВВ від 22.11.2011 №644 "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
  • Наказ ЦОВВ від 16.07.2009 №504 "Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин